Financiering2017-03-21T08:58:33+00:00

Financiering

Financiering in de zorg -centDe kosten die de verbouwing en verbeterde exploitatie van Kasteel Radboud met zich meebrengen,  bedragen € 2.500.000,-. Een fors bedrag.
Maar: het betreft hier een langjarige investering, die in termijnen gedaan wordt. Het betreft ook een investering in duurzaamheid: de verbouwing levert een besparing in energiekosten op die met duurzame middelen als o.a. een warmte terugwin-installatie en betere isolatie bereikt wordt.

Het kasteelplan is compleet, concreet en goed doordacht, en daarmee aantrekkelijk voor de grote subsidiefondsen.  Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat een (groot) deel van deze kosten door middel van subsidies kan worden gedekt, daar zijn in de regio voldoende aansprekende voorbeelden van te vinden. Hiervoor zullen private en publieke fondsen worden benaderd.

De nieuwe eigenaar, het NMO, krijgt van de Rijksoverheid eenmalig een bruidsschat mee van 61 miljoen euro voor het toekomstig onderhoud en beheer van alle 31 overgedragen monumenten. Zoals zij zelf aangeven: “Het beheer van monumenten is geen last maar een lust, mits het goed en efficiënt wordt aangepakt”.  Wij denken dat het Kasteelplan hier een perfect uitgangspunt voor biedt.

De Stichting heeft zelf de beschikking over reserves, door de jaren heen opgebouwd ten behoeve van een eventuele herinrichting. Uiteraard verwacht zij dat de gemeente Medemblik een bijdrage zal leveren, zoals deze dat in het verleden vaker heeft gedaan voor andere musea in de gemeente.  Samen met het NMo en de Stichting vormen zij zo de founding partners  van Kasteel Radboud. Met deze eigen investering wordt de basis gelegd voor het doen van subsidie-aanvragen: subsidiepartners verwachten immers van hun subsidiënten dat deze zelf ook  een duit in het zakje doen.

Zodra de plannen concreet zijn, kan er een crowdfunding actie worden gestart: de leitjes van het kasteeldak liggen hiervoor al klaar!