Kasteel Radboud2017-03-21T08:58:33+00:00

Kasteel Radboud

Johannes Blaeu - Casteel te Medemleck

Johannes Blaeu – Casteel te Medemleck

Kasteel Radboud is de enig overgebleven Westfriese dwangburcht van Floris de Vijfde.
Volgens een legende uit 1517 stond er in de zevende eeuw op de plek aan de Zuiderzee het kasteel van Radboud, koning der Friezen. Resten van dit kasteel zijn nooit teruggevonden, maar aan het eind van de 13e eeuw verrees wel degelijk een sterke burcht in Medemblik aan de Zuiderzee.

Graaf Floris V van Holland liet na zijn verovering van West-Friesland deze burcht bouwen op een goed verdedigbare plek, die aan drie kanten was omringd door de Zuiderzee. Floris bouwde de burcht als onderdeel van een reeks burchten om de westfriezen in bedwang te houden.

Het enige kasteel uit deze reeks dat nog grotendeels bewaard is gebleven, is het kasteel Radboud. Van deze dwangburcht zijn twee woonvleugels en een vierkante en een ronde toren intact gebleven.

Reproductie 1890 Medemblik

Reproductie 1890 Medemblik

De omvang van de oude burcht is nog te zien op het terrein van het kasteel. Het grondplan komt in grote lijnen overeen met dat van het Muiderslot.
Kasteel Radboud moet een sterke burcht geweest zijn. Het kasteel is altijd gebruikt als verdedigingswerk of als toevluchtsoord; er heeft nooit een adellijk geslacht in gewoond. Toen aan het eind van de 16de eeuw in Medemblik stadswallen werden aangelegd, verloor kasteel Radboud zijn functie als verdedigingswerk en raakte geleidelijk aan in verval.

Het kasteel werd vervolgens gebruikt als kerk en als onderkomen van de schutterij en raakte nog meer in verval. In 1889 werd het kasteel gerestaureerd door J. van Lokhorst en P.H.J. Cuypers. Dit betekende de redding van het bijna 600-jarig kasteel. In het begin van de vorige eeuw is het kasteel nog gebruikt als kantongerecht. Sinds de jaren zeventig is het kasteel in gebruik als museum, kan er getrouwd worden en is er – in samenwerking met een horeca partner – de gelegenheid tot het organiseren van feesten en partijen.

Kasteel Radboud